Category: rozwód

Płać i płacz

Może pamiętacie…. w poprzednim wpisie wspomniałam o tym, dlaczego czasami komuś zależy na orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy drugiej osoby – i nie chodzi tu tylko o potwierdzenie tej winy na papierze. Winę wyłączną można przypłacić nie tylko rozwodem. W takiej sytuacji – gdy rozwód orzeczony jest z wyłącznej winy jednego z małżonków- ten małżonek, […]

Alimeciarz

Dziś zakończyłam sprawę dotyczącą zasądzenia alimentów od pozwanego, który jest obywatelem Hiszpanii. Ostatecznie po przeprowadzeniu całego postępowania dowodowego zawarta została ugoda na warunkach, które gdzieś przebrzmiewały między rozprawami. Może potrzeba było czasu, by je zaakceptować. Pozwany połączony zdalnie ze swego miejsca zamieszkania w Hiszpanii wyraził zgodę zanotowaną w protokole na proponowane warunki ugody- było to […]