Płać i płacz

Może pamiętacie…. w poprzednim wpisie wspomniałam o tym, dlaczego czasami komuś zależy na orzeczeniu rozwodu z wyłącznej winy drugiej osoby – i nie chodzi tu tylko o potwierdzenie tej winy na papierze.

Winę wyłączną można przypłacić nie tylko rozwodem.

W takiej sytuacji – gdy rozwód orzeczony jest z wyłącznej winy jednego z małżonków- ten małżonek, który jest wyłącznie winny- może zostać zobowiązany do uczestniczenia w pokryciu kosztów utrzymania drugiego z małżonków. Sytuacja dowodowa niewinnego małżonka jest dużo prostsza. Musi on tylko wykazać, że jego sytuacja materialna istotnie się pogorszyła.

Gdyby Patrizia Gucci, nie zdecydowała się zlecić zabójstwa swego męża i mieszkała w Polsce, udowadniając mężowi zdradę i będąc pozbawioną środków utrzymania, jakie wynikały dla niej z małżeństwa ze słynnym domem mody, to po rozwodzie mogłaby liczyć na alimenty.

Jak widać dziś w klimacie filmowym, nie muzycznym- na marginesie film polecam.

Wracając jednak na ziemię- orzekanie o alimentach na rzecz małżonka niewinnego od małżonka wyłącznie winnego wymaga porównania sytuacji, w jakiej małżonek winny znalazł się po rozwodzie z sytuacją, w której znajdowałby się, gdyby pożycie małżonków funkcjonowało normalnie.

Jeżeli jeden z małżonków pozostawał w domu lub ograniczył swoją aktywność zarobkową na rzecz wychowania dzieci, lub gdy jeden z małżonków opuszcza dysfunkcyjny związek i jest pozbawiony korzystania np. z dochodów z dużego gospodarstwa rolnego w którym pracował na zasadzie pomocy rodzinnej lub, to wówczas można mówić o istotnym pogorszeniu się jego sytuacji materialnej. Na pocieszenie można zaznaczyć, że z założenia środki pieniężne zasądzone od małżonka uznanego za wyłącznie winnego nie mają wyrównać poziomów życia niewinnego małżonka, chodzi tu o zapewnienie mu bardziej dostatniego życia.

Co ciekawe, w tym przypadku nie zostały wprowadzone ograniczenia czasowe.

Także wydaje się być to dobrą odpłatą za winę i złamanie obietnicy danej przy ołtarzu.

Jeżeli jeden z małżonków został uznany za wyłącznie winnego rozkładu pożycia, a rozwód pociąga za sobą istotne pogorszenie sytuacji materialnej małżonka niewinnego, sąd na żądanie małżonka niewinnego może orzec, że małżonek wyłącznie winny obowiązany jest przyczyniać się w odpowiednim zakresie do zaspokajania usprawiedliwionych potrzeb małżonka niewinnego, chociażby ten nie znajdował się w niedostatku


art.60 par 2 kri

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *