Category: alimenty

Alimenty tylko od jednego rodzica – possible or not ?

Co do zasady rodzice obowiązani są do świadczeń alimentacyjnych względem dziecka, które nie jest jeszcze w stanie utrzymać się samodzielnie – tak stanowi art. 133 kodeksu rodzinnego i opiekuńczego – dalej krio. Oznacza to, że każdy z rodziców ma obowiązek utrzymywać dziecko. Oczywiście ta sytuacja w przypadku rodziców, którzy nie żyją razem wygląda zazwyczaj w […]