Sala sądowa nr XIII

Sala nr XIII Sądu Okręgowego w Białymstoku to jedna z moich ulubionych sal sądowych. Może zaskakiwać to, że mam takie. Oczywiście może nie być to Wam wiadome – w tej sali sądowej prowadzone są najpoważniejsze procesy karne. W tej sytuacji brzmi to dość zaskakująco – to o lubieniu tej sali.Muszę wytłumaczyć, że na tej sali po prostu bardziej czuje się powagę sądu, ważność procesu karnego, istotność roli procesowych oraz to, że prawo nas otacza. Kilka dni temu byłam na tej Sali, biorąc udział w procesie dotyczącym wypadku drogowego ze skutkiem śmiertelnym.
W ostatnim czasie istotnie zostały zaostrzone przepisy prawne dotyczące między innymi przestępstwa określonego w art. 177 kk, jeżeli zostało ono popełnione w stanie nietrzeźwości lub pod wpływem środka odurzającego i spowodowało skutki w postaci śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
Surowa kara ma odstraszać od popełnienia przestępstwa, ma zapewnić bezpieczeństwo. Tylko, czy myśli o niej osoba, która w stanie nietrzeźwości wsiada „ za kółko”? Na pewno myśli o niej już później. Bo to surowa kara też z tego powodu, że jest tylko karą bezwzględną.
Czy ta surowa kara naprawi szkody wyrządzone przestępstwem?
Łatwo jest zmienić przepisy prawa, ale czy to rozwiązanie na tą ludzką słabość, która dosięga nawet gwiazd, osób będących na świeczniku?
Ciężko doszukać się innych – systemowych rozwiązań i pomysłów.

Skazując sprawcę, który popełnił przestępstwo określone w art. 173 § 3 lub 4 lub art. 177 § 2, w warunkach określonych w § 1 lub którego dotyczy wskazana w tym przepisie okoliczność, sąd orzeka karę pozbawienia wolności w wysokości:
1) nie niższej niż 3 lata, jeżeli następstwem wypadku jest ciężki uszczerbek na zdrowiu innej osoby albo następstwem katastrofy jest ciężki uszczerbek na zdrowiu wielu osób, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia,
2) nie niższej niż 5 lat, jeżeli następstwem czynu jest śmierć człowieka, do dwukrotności górnej granicy ustawowego zagrożenia w przypadku katastrofy, a 20 lat pozbawienia wolności w przypadku wypadku

art 178 par 1 a kk

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *