Afera u Fryzjera cd – reklamacja, ale nie rękojmia

Rękojmia? Reklamacja?Drużyna na ” R”, ale jak różna, ale jak ważna w branży beauty.

Praca z klientem (konsumentem) w świecie usług, w szczególności w branży beauty, w której wiele ma do ” gadania” estetyka i subiektywne odczucia oraz oczekiwania, wymaga znajomości zasad postępowania z klientem także i na wypadek jego niezadowolenia. Klient ma bardzo szeroki wachlarz wsparcia – w tym Rzecznika Praw Konsumentów. Prawo w znaczny sposób chroni konsumentów. Ale jest przecież i druga strona fotela, która potrzebuje wiedzy i strategii.

Dlatego dziś spojrzymy na drużynę “R”.

Rękojmia to instytucja prawa cywilnego związana z umową sprzedaży i przez odesłanie np. z umową o dzieło. Ma to znaczenie, dlatego, że często w przypadku branży beauty odsyła się klientów i przedstawicieli tej branży do umowy o dzieło i w niej szuka mechanizmów prawnych.

Osoba zawierająca umowę o działo, gdy jest niezadowolona, sięga właśnie do zasad rękojmi – czyli odpowiedzialności za wadę, bo umowa o dzieło zakłada osiągnięcie rezultatu. Rękojmia to szczególna ochrona strony umowy w przypadku, gdy rezultat nie odpowiada założeniom – ustaleniom. Wówczas, mówiąc w uproszczeniu, bada się jak miało być, a jak jest.

Niezależnie od założenia, czy umowa zawarta w branży beauty to umowa o dzieło, czy umowa zlecenia – świadczenie usług – klient ma prawo do reklamacji, która ma charakter wezwania do ugodowego rozwiązania zaistniałej sytuacji.

Każdy salon może wprowadzić własne zasady reklamacji – np. czy musi ona być zgłoszona na piśmie, czy wystarczy zgłoszenie telefoniczne lub przez inne komunikatory, a także sposób rozpatrzenia reklamacji- dodatkowe konsultacje, pielęgnacja, próba poprawy, zwrot gotówki. Zasadą jest jednak, że na reklamację należy odpowiedzieć w terminie 14 dni. Jeżeli w tym terminie zabraknie ustosunkowania się do reklamacji, to z mocy prawa reklamacja będzie postrzegana za uznaną – rozpatrzoną po myśli klienta.

Reklamacja służy naprawieniu błędu- oczywiście, o ile faktycznie zaistniał.

Dlatego też z tego punktu widzenia, zawsze warto przed przystąpieniem do zabiegu ustalić oczekiwania, możliwości, a także poinformować, co może się nie udać w danym przypadku. Zwłaszcza jeżeli chodzi o trudną sytuację lyb bardzo wygórowane oczekiwania.

Czasami zdarza się, że coś nie wyjdzie, że coś się nie spodoba. Taka sytuacja nie jest straszna, gdy zna się swoje prawa i obowiązki.

Po to powstał cykl #mojabezpieczna#firma#beauty#

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *