Droga do nakazu zapłaty

W mojej praktyce spotkałam się tylko z jedną działalnością gospodarczą, która w przeciągu wielu lat miała może tylu dłużników, ile jest palców u jednej ręki. Zazwyczaj jest inaczej.
Jak można dochodzić należnych nam pieniędzy? O tym poniżej krok po kroku:
*w chwili obecnej wymogiem formalnym pozwu jest wskazanie, czy podjęto próbę dobrowolnego rozwiązania sporu – spełnieniem tego wymogu jest np. wykazanie, że wysłane zostało wezwanie do zapłaty i jakie były jego losy – z mojej praktyki wynika, że zdarza się, że wezwanie kierowane z Kancelarii Adwokackiej powoduje albo podjęcie negocjacji, albo zapłatę, chociażby częściową
*w pozwie można wnosić o wydanie nakazu zapłaty
**może być to nakaz wydany w postępowaniu nakazowym – plusem tego postępowania są niższe koszty, które muszą być wyłożone przez stronę, minusem ograniczone do kilku przypadków sytuacje, w jakich nakaz zapłaty może być wydany – np. taki nakaz zapłaty może być wydany w przypadku przedstawienie faktury podpisanej przez naszego kontrahenta, może on być też podpisany przez osobę do tego upoważnioną
**może być to nakaz zapłaty wydany w postępowaniu upominawczym- plusem tego postępowania jest szeroki wachlarz przypadków – minusem – wyższe koszty, które musi wyłożyć strona inicjująca postępowanie
W postępowaniu upominawczym należy wyłożyć opłatę w wysokości zależnej od dochodzonej kwoty np. nieopłaconej faktury:

 • 30 zł – w przypadku kwoty do 500 zł – w postępowaniu nakazowym to także 30 zł, gdyż jest to opłata minimalna
 • 100 zł – w przypadku kwoty od 500 – 1.500 zł – w postępowaniu nakazowym to również 30 zł
 • 200 zł – w przypadku kwot od 1.500- 4.000 zł- w postępowaniu nakazowym to 50 zł
  -400 zł – w przypadku kwot od 4.000 zł do 7.500 zł – w postępowaniu nakazowym to 100 zł
 • 500 zł – dla kwot od 7.500 zł do 10.000 zł – w postępowaniu nakazowym to 125 zł
  -750 zł – dla kwot od 10.000 do 15.000 zł – w postępowaniu nakazowym to 188 zł
 • 1000 zł – dla kwot od 15.000 zł do 20.000 zł – w postępowaniu nakazowym 250 zł
 • 5% dochodzonej kwoty i maksymalnie 200.000 zł – w przypadku kwoty ponad 20.000 zł
  Kiedy Twój kontrahent nie opłacił faktury na kwotę 19.355 zł i posiadasz podpisaną przez niego fakturę albo gdy wezwałeś dłużnika do zapłaty i on na piśmie potwierdził swój dług ( uznał go) inicjując postępowanie sądowe będziesz zobowiązany uiścić kwotę 250 zł.
 • w razie wydania nakazu zapłaty dłużnik może przedstawić swoje stanowisko – w zarzutach od nakazu zapłaty lub sprzeciwie do niego
  *W przypadku nakazu zapłaty mamy trochę odwróconą sytuację – najpierw sąd wydaje wyrok w postaci nakazu zapłaty, a dopiero później w skutek działania dłużnika – bada, czy był on wydany zasadnie.
  *gdy nakaz zapłaty nie zostanie zaskarżony lub zostanie utrzymany w mocy w całości lub w części ( postępowanie nakazowe) albo sąd zasądzi kwotę, którą poprzednio nakazał zapłącić w nakazie zapłaty – nakaz stanie się prawomocny
  *ostatnim krokiem jest uzyskanie tytułu wykonawczego i skierowanie sprawy do komornika
  Jeżeli jesteś w sytuacji, gdy dłużnicy nie spełniają swoich obowiązków w stosunku do Ciebie, nawet Ci z odległych miejscowości i potrzebujesz wsparcia w podjęciu dalszych kroków oraz chcesz, by te sprawy sprawy były rozpoznane w sądzie, który jest blisko, zapraszam do podjęcia rozmowy. Może być to pierwszy krok do uznania, że wsparcie prawne w prowadzeniu firmy jest potrzebne częściej i lepiej zapobiegać pożarom, niż je gasić.

Od nakazu zapłaty pozwany może wnieść zarzuty.

art. 493§1 kpc

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *