Zaangażowanie społeczne

Cieszę się, że mogą podzielić się z Wami informacją o wydarzeniu, w którym wzięłam, udział w zeszłym tygodniu – chodzi o Tydzień Konstytucyjny. Wydarzenie było skierowane do uczniów szkół podstawowych i poświęcone zostało tym razem prawom człowieka w ramach systemu stworzonego przez Radę Europy. Przygotowując się do tego spotkania zastanawiałam się jak ” ugryźć” ten temat, by nie wypadł zbyt sztywno i by nie był to tylko mój monolog.I muszę Wam powiedzieć, że wypadło świetnie – na wielu przykładach z orzecznictwa Europejskiego Trybunału Praw Człowieka wraz z uczniami Szkoły Podstawowej nr 1 oraz Szkoły Podstawowej nr 2, obie szkoły mieszczą się w Czarnej Białostockiej, zidentyfikowaliśmy prawa człowieka spisane w Europejskiej Konwencji Praw Człowieka. Uczniowie byli aktywni i odważni- temat przecież nie musiał im być znany. Tak jak w sądzie, w klasie zderzyły się różne spojrzenia na dany temat.Na bazie orzeczeń rozmawialiśmy o wolnościach i zderzeniu się wartości – np. rozważaliśmy czy w celu ratowania życia można odwołać się do tortur, czy budowa drogi publicznej narusza prawo do ochrony życia prywatnego, jak rozumieć wolność myśli i słowa w przekazie artystycznym.
Uważam, że warto włączyć się w takie inicjatywy, by budować świadomość prawną, by pokazać, że prawo nas otacza, by zainteresować, by rozmawiać, by poznać młodzież( byłam ciekawa tego jak i co myślą), nieśmiało napiszę….. by zainspirować.
Myślę, że mi się to udało.

Potwierdzając swoją głęboką wiarę w te podstawowe wolności,
które są fundamentem sprawiedliwości i pokoju na świecie i których
zachowanie opiera się głównie z jednej strony na rzeczywiście
demokratycznym ustroju politycznym, z drugiej na jednolitym
pojmowaniu i wspólnym poszanowaniu praw człowieka, do których
się one odwołują;

fragment Preambuły Europejskiej Konwencji Praw Człowieka

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *