Zaufany Pełnomocnik

“Bym mogła Panią reprezentować w sądzie trzeba podpisać pełnomocnictwo.”

Pełnomocnictwo to nie tylko papier do podpisania.

To prawa i obowiązki – umowa choć podpisuje ją tylko jedna osoba.

To prawo i obowiązek działania, to prawo i obowiązek działania z najwyższą starannością, ale nie gwarancja rezultatu.

To prawo i obowiązek wynagrodzenia.

To prawo i obowiązek informacji.

To prawo i obowiązek tajemnicy zawodowej.

To prawo i obowiązek zaufania.

Nie ma pełnomocnictwa bez zaufania.

Utrata zaufania to śmierć pełnomocnictwa.

Stosunek klienta do adwokata oparty jest na zaufaniu. Adwokat obowiązany jest wypowiedzieć pełnomocnictwo, gdy z okoliczności wynika, że klient stracił do niego zaufanie

art. 51 zdanie 1 i 2 Zbioru Zasad Etyki Adwokackiej i Godności Zawodu

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *